InfoOne´ist

InfoOne on üks osa infokontsernist World Info Group AB. InfoOne´i tegevusvaldkondadeks on äri- ja teabeinfo. Teenused koostatakse individuaalsetest informatsioonikogumikest, mis on sobitatud ühe vôi mitme erineva firma sarnase tootmiskontseptsiooniga kliendi jaoks. Informatsioonikogumikku vôib kohandada ka ühe kindla äritegevusala informatsiooni vajaduste jaoks. Telefoni teel intervjueeritakse Pôhjamaade majanduselus juhtivatel ametikohtadel olevaid inimesi. Informatsiooni hangitakse nii küsitluste kui Interneti jälgimise abil. Tänu Tütarfirmadele Norras, Soomes, Taanis, (Eestis/Estland) hoiame me juhtpositsiooni interaktiivsel meedial pôhineva turuinformatsiooni valdkonnas. InfoOne pakub palju huvitavaid ja efektiivseid informatsioonilahendusi teie firma jaoks. Informatsiooniprojektide kohta Euroopas ja terves maailmas saab teavet InfoOne´i peakontorist!

"Me töötleme, toodame, pakime ja jagame turundusinformatsiooni. Informatsiooni, mis kasvatab meie klientide konkurentsivõimet oma turul ja tõhustab turustamisprotsesse."